ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №29 «ДИВОСВІТ»

Неділя, 20.06.2021, 17:51

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Матеріально-технічне забезпечення закладу

Інформація про роботу ЗДО №29 "Дивосвіт" у 2019-2020 н.р.

Колектив ЗДО №29 «Дивосвіт» у 2019-2020 н.р. у своїй роботі керувався такими документами:

Конституцією України;

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

Положенням про дошкільний навчальний заклад;

Конвенцією ООН про права дитини;

Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

Програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;

методичними посібниками, рекомендованими МОН України;

Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році»;

новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №234 від 24.03.2016 р.

Заклад дошкільної освіти №29 «Дивосвіт» укомплектовано такими педагогічними кадрами:

 1 директор;

 1 вихователь-методист;

 22 вихователі;

 2 музичні керівники;

1 інструктор із фізкультури;

1 практичний психолог.

Освітній процес у ЗДО №29 «Дивосвіт» здійснюють 26 педагогів, які характеризуються так:

    за освітнім рівнем:

з вищою педагогічною освітою – 24 педагоги;

з середньою спеціальною освітою – 2 педагоги;

    за рівнем педагогічної майстерності:

педагогічне звання «вихователь-методист» – 2 педагоги;

педагогічне звання «старший вихователь» – 1 педагог;

спеціаліст вищої категорії – 5 педагогів;

спеціаліст першої категорії – 4 педагоги;

спеціаліст другої категорії – 5 педагогів;

спеціаліст – 8 педагогів;

відповідають займаній посаді – 4 педагоги;

     за стажем роботи:

до 3 років – 7 педагогів;

від 3 до 10 років – 4 педагоги;

від 10 до 20 років – 5 педагогів;

понад 20 років – 8 педагогів.

Робота педагогічного колективу загалом та методична робота зокрема були спрямовані на реалізацію такого проблемного питання:

«Впровадження компетентнісного підходу до розвитку особистості як необхідної умови модернізації дошкільної освіти».

Діяльність колективу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію таких завдань:

1. Упроваджувати в освітній процес компетентнісний підхід, інноваційні педагогічні технології, спрямовані на досягнення соціально значущих результатів, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності.

2. Упроваджувати елементи стратегії Нової української школи, а саме: особистісно орієнтовану модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграцію освітніх напрямів, педагогіку партнерства.

3. Продовжувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників у контексті формування в дітей культури міжнаціонального спілкування, виховання мовленнєвої культури особистості; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу у світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

4. Продовжувати створення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування і зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напряму та різноманітну дитячу діяльність.

5. Забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги. Впроваджувати нові сучасні форми і методи співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

З метою реалізації проблемного питання та вищевказаних завдань, педагоги ЗДО №29 «Дивосвіт» вивчали теоретичні джерела зі згаданого питання, впроваджували інтегративний підхід до організації освітнього процесу, освітні проекти, принципи гуманізації, науковості, доступності, систематичності, послідовності, свідомості, активності, диференціації, інтеграції, індивідуалізації, розвивального навчання, творчого розвитку дитини; використовували активні та продуктивні методи і прийоми, а саме: пізнавальні завдання, проблемні питання та ситуації, диференційовані завдання і вправи, ІКТ.

У 2019-2020 н.р. діяли два методичні об’єднання, а саме:

вихователів молодших груп (керівник – вихователь Мелеганич Н.Є.);

вихователів середніх і старших груп (керівник – вихователь Шмідт Й.А).

Методичні об’єднання працювали згідно з річними планами роботи. На засіданнях методичних об’єднань розглядалися актуальні питання навчання та виховання теоретичного характеру, питання з обміну досвідом освітньої роботи в дошкільних групах відповідно до вимог Базового компонента і програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

На засіданнях методичних об’єднань було розглянуто такі питання:

Організація вільної діяльності дитини (Китайська освітня практика Anji Play).

Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат.

Готовність дитини до НУШ.

Ранкові зустрічі в ЗДО.

Організація інтелектуальної та мовленнєвої діяльності дітей на основі інтелектуальних карт.

У ЗДО №29 «Дивосвіт» працювала творча група педагогів (керівник – вихователь Чирак С.М.). На засіданнях творчої групи було розглянуто такі питання:

Підбір матеріалу з питання впровадження технології квесту в роботу сучасного закладу дошкільної освіти.

Консультація для вихователів «Використання технології квесту в сучасному закладі дошкільної освіти».

Добірка консультацій із питання впровадження технології квесту в роботу сучасного закладу дошкільної освіти вихователями.

Презентація орієнтовних конспектів-квестів.

Підсумки роботи творчої групи за рік. Методичні рекомендації.

У 2019-2020 н.р. було проведено три засідання педагогічної ради, на яких розглядалися такі питання:

Підсумки роботи закладу дошкільної освіти за 2018-2019 навчальний рік і завдання на 2019-2020 навчальний рік відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

Обговорення і затвердження плану роботи ЗДО №29 «Дивосвіт» на 2019-2020 навчальний рік.

Вибір програми, за якою буде проводитися освітня робота з дошкільниками.

Затвердження:

форми планування освітньої роботи з дітьми;

режиму дня та розкладу занять.

Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності.

Розвиток креативної особистості дитини засобами тістопластики.

Аналіз показників компетентності дошкільників за І півріччя.

Сучасні підходи до мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.

Інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників.

Творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються (через презентацію творчих напрацювань).

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками у 2019-2020 н.р. (результати моніторингу).

Психологічна готовність дитини до школи (інформація за результатами психолого-педагогічного обстеження дітей старшого дошкільного віку).

Затвердження плану роботи ЗДО №29 «Дивосвіт» на літній оздоровчий період.

Попередньо перед засіданнями педагогічної ради було проведено такі колективні перегляди освітнього процесу:

заняття-квест із мовленнєвого розвитку «Сюрприз від диких тварин» у середній групі №3 «Сонечко», вихователь – Тулай О.Р.;

заняття з ліплення «Гостинці для білочки» у другій молодшій групі №4 «Веселка», вихователь – Гайдук Н.М.

Колективні перегляди проведено відповідно до сучасних вимог і методичних рекомендацій щодо організації життєдіяльності дітей у контексті чинної програми. Педагоги показали високий рівень теоретичних знань, професійної майстерності, творчості, систематичну і цілеспрямовану роботу з вихованцями та хороший рівень знань і вихованості дітей.

Педагоги закладу постійно підвищують фаховий рівень і педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, на курсах підвищення кваліфікації, відвідують методичні об’єднання, семінари, колективні перегляди занять, беруть участь у засіданнях педагогічної ради, відвідують консультації, які надає вихователь-методист Тулай О.Ю.

З метою підвищення фахової майстерності педагоги шляхом самоосвіти опрацювали такі питання:

Чим наповнити розвивально-предметне ігрове середовище.

Сюжетно-ігрові заняття з фізкультури (за методикою М.Єфименка).

Формування базових компетентностей особистості.

Сучасний підхід до мовленнєвого розвитку особистості.

Проведено такі теоретичні семінари, семінари-практикуми, тренінги:

Розвиток комунікативної культури педагогів у сучасному дошкільному закладі.

Усвідомлення педагогами себе і своєї діяльності як шлях до професійного зростання.

Вербальне насильство як загроза психічному і психологічному здоров’ю дитини та як запобігти вербальному насильству.

Згідно з перспективним планом щодо проходження курсів на 2019-2020 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі Бойків Р.В., Гайдук Н.М., Ларіна Г.В., Тулай О.Р., музичний керівник Цимбал В.С.

Атестацію пройшли такі педагоги:

Гайдук Н.М., вихователь – відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

Тулай О.Р., вихователь – відповідає займаній посаді; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Вихователями напрацьовано та систематизовано такі освітні проекти:

«Формування мовленнєвої компетентності дошкільників» (вихователь Бойків Руслана Василівна);

«Виховання валеологічної свідомості дошкільників» (вихователь Ларіна Ганна Василівна);

«Діяльнісний підхід до формування життєвої компетентності дошкільників засобами Lego-технології» (вихователь Тулай Олеся Романівна).

Педагоги ЗДО №29 «Дивосвіт» постійно цікавляться новинками методичної літератури, творчо використовують їх у своїй роботі, ознайомлюються з надбаннями своїх колег, працюють над методичною проблемою, вдосконалюють професійну майстерність, що позитивно впливає на якість освітнього процесу. У закладі налагоджена робота з молодими педагогами, закріплені наставники за молодими педагогами, систематично надаються їм консультації з питань методики навчання та виховання дошкільників. Молоді педагоги (Гаврилюк А.О., Гевці Л.М.) відвідують школу молодого вихователя, яка організована методичним кабінетом управління освіти Ужгородської міської ради.

У ЗДО №29 «Дивосвіт» проводиться робота з упровадження творчих напрацювань педагогів нашого закладу в практику роботи з дітьми, а саме:

«Впровадження ідей Софії Русової в практику роботи з дошкільниками через інноваційну освітню технологію – проектування» (директор ЗДО №29 «Дивосвіт» Чаварга Ольга Юріївна);

«Сучасні підходи до організації освітнього процесу в дошкільному закладі. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників» (вихователь-методист Тулай Олена Юріївна);

«Розвиток дрібної моторики дитини за методикою Марії Монтессорі» (вихователь Бойків Руслана Василівна);

«Роль казкотерапії у становленні та розвитку особистості дитини» (вихователі: Глуханич Діана Юріївна, Тулай Олеся Романівна);

«Використання прийомів мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дошкільників» (вихователь Ковальова Олеся Іванівна);

«Ознайомлення дошкільників із рідним краєм» (вихователь Куштан Яна Володимирівна);

«Формування та розвиток творчих здібностей дітей засобами нетрадиційних технік зображувальної діяльності» (вихователі: Мелеганич Наталія Єгорівна, Яновчик Олена Василівна);

«Морально-етичне виховання дошкільників через педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського як основного критерію розвитку громадянського виховання» (вихователь Мельник Ганна Василівна);

«Діяльнісний підхід до формування життєвої компетентності дошкільників засобами Lego-технології» (вихователь Тулай Олеся Романівна);

«Розвиток пізнавальної активності дошкільників через організацію пошуково-дослідницької діяльності. Трудове виховання як ранній прояв соціалізації дошкільника» (вихователь Чирак Стефанія Михайлівна);

«Формування економічної досвідченості дошкільників» (вихователь Шмідт Йолана Адальбертівна).

Організовано і проведено такі виховні заходи:

тематичні тижні:

безпеки дорожнього руху – вересень 2019 р.;

рідного міста – жовтень 2019 р.;

прав дитини – грудень 2019 р.;

рідної мови – лютий 2020 р.;

творчості Т.Г.Шевченка – березень 2020 р.;

святкові ранки:

День знань – вересень 2019 р.;

Золота осінь – жовтень 2019 р.;

Покрова – жовтень 2019 р.;

Різдво – січень 2020 р.

У ЗДО №29 «Дивосвіт» функціонує методичний кабінет, у якому зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, відеопрезентації систем роботи, кращі зразки конспектів занять, портфоліо педагогів, зразки планування навчально-виховної роботи, конспекти свят, розваг, започатковано збір відеозаписів свят, розваг, занять, організовано виставку новинок методичної літератури.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз рівня організації методичної служби в ЗДО №29 «Дивосвіт» показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) мали пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їхньої інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувалися на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога.

Програмне і психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті та пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

Категорія: Матеріально-технічне забезпечення закладу | Додав: Дивосвіт (30.06.2020)
Переглядів: 132 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Меню сайту

Корисні ресурсиПошук

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 421

Статистика