ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №29 «ДИВОСВІТ»

Вівторок, 11.12.2018, 16:23

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Матеріально-технічне забезпечення закладу

Звіт керівника за 2015-2016 н.р.

ЗВІТ

керівника ДНЗ №29 «Дивосвіт» Чаварги Ольги Юріївни

про роботу колективу закладу

у 2015-2016 навчальному році

Дошкільний навчальний заклад №29 «Дивосвіт» загального розвитку перебуває в комунальній власності, працює за 12-годинним режимом роботи та 5-денним робочим тижнем.

Дошкільний навчальний заклад №29 «Дивосвіт» введений у дію 4 листопада 1975 року. У 2001 році реорганізований у Спеціалізований навчально-виховний комплекс із поглибленим вивченням іноземної мови «Дивосвіт». У 2011 році реорганізований у Дошкільний навчальний заклад №29 «Дивосвіт».

Юридична адреса закладу: м. Ужгород, вул. Грушевського, 61-а.

Тел. 2-28-60.

Мова виховання та навчання – українська.

Установчі документи закладу:

 • Статут закладу зареєстровано 17.07.2011 року, №13241050008002466;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №26 від 30.11.1994 року;
 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА №449998, видана Головним управлінням статистики у Закарпатській області.

У закладі функціонують 11 дошкільних груп, у яких налічується 265 дітей, з них 40 дітей раннього віку.

Режим роботи закладу: з 7.00 до 19.00.

Навчально-виховний процес у ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснюють 28 педагогів, які характеризуються:

за освітнім рівнем:

v з вищою педагогічною освітою – 22 педагоги,

v з середньою спеціальною освітою – 4 педагоги;

за стажем роботи:

v до 3 років – 7 педагогів,

v від 3 до 10 років – 8 педагогів,

v від 10 до 20 років – 3 педагоги,

v понад 20 років – 10 педагогів;

за кваліфікаційним рівнем:

v спеціаліст вищої категорії – 5 педагогів, з них 2 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист», 1 – «старший вихователь»,

v спеціаліст І категорії – 3 педагоги,

v спеціаліст ІІ категорії – 3 педагоги,

v спеціаліст – 13 педагогів,

v відповідають займаній посаді – 4 педагоги.

 

 

Педагогічний колектив ДНЗ №29 «Дивосвіт» у 2015-2016 н.р. у своїй роботі керувався такими документами:

·        Конституцією України;

·        Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

·        Положенням про дошкільний навчальний заклад;

·        Конвенцією ООН «Про права дитини»;

·        Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

·        Програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;

·        Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

·        методичними посібниками, рекомендованими МОН України.

Робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію такого проблемного питання:

«Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти».

Методична діяльність педагогічного колективу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію таких завдань:

1. Упровадження дитиноцентричного підходу до організації дошкільної освіти.

2. Підвищення якості дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду роботи, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

3. Створення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування і зміцнення здоров’я дітей з використанням сучасних методів оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітної дитячої діяльності.

4. Формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників у контексті розвитку в дітей культури міжнаціонального спілкування, виховання мовленнєвої культури особистості; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу у світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

5. Спрямування роботи педагогів на інтеграцію мовленнєвої та природничо-дослідницької діяльності.

6. Інтеграція родинного і суспільного виховання в єдиний простір дитинства.

З метою реалізації проблемного питання та вищевказаних завдань педагоги навчального закладу вивчали теоретичні джерела з цього питання, впроваджували інтегративний підхід до організації освітнього процесу, принципи гуманізації, науковості, доступності, систематичності та послідовності, свідомості, активності, диференціації, інтеграції, індивідуалізації, розвивального навчання, творчого розвитку дитини; використовували активні та продуктивні методи і методичні прийоми, а саме: пізнавальні завдання, проблемні питання та ситуації, диференційовані завдання і вправи, ІКТ.

У 2015-2016 н.р. діяли два методичні об'єднання, а саме:

 • вихователів молодших груп (керівник – вихователь Мелеганич Н.Є);
 • вихователів середніх і старших груп (керівник – вихователь Шмідт Й.А).

Методичні об'єднання вихователів працювали над таким проблемним питанням:

«Системний підхід до організації освітньої роботи з дошкільниками».

Методичні об'єднання працювали згідно з річним планом роботи. На засіданнях методичних об'єднань розглядались актуальні питання навчання та виховання теоретичного характеру, питання з обміну досвідом навчально-виховної роботи в дошкільних групах відповідно до вимог Базового компонента та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» і програми розвитку старших дошкільників «Впевнений старт».

Було організовано такі практичні перегляди навчальних і виховних заходів:

 • свято «Святий вечір» у старшій групі №1 «Ластівка» (вихователь Реплюк О.О.);
 • інсценізація казки у старшій групі №2 «Дзвіночок» (вихователь Швець С.В.);
 • прогулянка в середній групі №2 «Едельвейс» (вихователь Дашко О.Д.);
 • заняття з мовленнєвого розвитку «Мандрівка до весняного лісу» в молодшій групі №2 «Незабудка» (вихователь Мелеганич Н.Є.);
 • заняття з мовленнєвого розвитку «Моя сім’я» в молодшій групі №1 «Сонечко» (вихователь Тулай О.Р.).

У навчальному закладі працювала творча група педагогів над таким проблемним питанням:

«Удосконалення організації методичного забезпечення навчально-виховної роботи в ДНЗ шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (керівник – вихователь Чирак С.М.).

На засіданнях творчої групи було розглянуто такі питання:

 • педагогічні читання з питання «Удосконалення організації методичного забезпечення навчально-виховної роботи в ДНЗ шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій»;
 • виставки методичних розробок, літератури з зазначеного питання;
 • майстер-клас «Створення мультимедійної презентації» (на допомогу вихователям у виконанні презентацій);
 • індивідуальне консультування педагогів із питань реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ.

У 2015-2016 н.р. було проведено чотири засідання педагогічної ради, на яких розглядалися такі питання:

1. Підсумки роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік і завдання педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

2. Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ №29 «Дивосвіт» на 2015-2016 навчальний рік.

3. Вибір програми, за якою буде проводитися освітня робота з дошкільниками.

4. Затвердження:

 • форми планування навчально-виховної роботи з дітьми;
 • режиму дня та розкладу занять.

5. Формування почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку.

6. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного і патріотичного виховання між дошкільним закладом і родиною (з досвіду роботи Бойків Р.В.).

7. Стан роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі (довідка).

8. Аналіз моніторингових досліджень показників компетентності дошкільників за І півріччя.

9. Інтеграція мовленнєвої та природничо-дослідницької діяльності як чинник пізнавального розвитку особистості.

10. Про особливості формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (з досвіду роботи Ковальової О.І.).

11. Творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються (через презентацію творчих напрацювань).

12. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі та рекомендації щодо усунення недоліків у навчально-виховній роботі.

13. Про участь педагогів у методичній роботі закладу.

14. Аналіз моніторингових досліджень показників компетентності дошкільників за поточний навчальний рік.

15. Затвердження плану роботи на літній оздоровчий період.

Попередньо перед засіданнями педагогічних рад було проведено такі колективні перегляди освітнього процесу:

заняття з патріотичного виховання:

 • «Ужгород в карпатському намисті – вкраплена перлина в диво-світ» у старшій групі №1 «Ластівка» (вихователь Куштан Я.В.);
 • «Українські вечорниці» у старшій групі №3 «Ромашка» (вихователь Мельник Г.В.);

інтегроване заняття з розвитку мовлення, рідної природи, логіко-математичного розвитку (пошуково-дослідницька діяльність) у молодшій групі №2 «Незабудка» (вихователь Кондаш Л.Д.).

Усі відкриті заходи відбулися на високому методичному рівні, відповідно до сучасних вимог та методичних рекомендацій щодо організації життєдіяльності дітей у контексті чинних програм. Педагоги показали високий рівень теоретичних знань, професійної майстерності, творчості, систематичну і цілеспрямовану роботу з вихованцями та хороший рівень знань і вихованості дітей.

На базі навчального закладу було проведено засідання міського методичного об’єднання (вихователів-методистів, вихователів старших груп, учителів четвертих класів та заступників директорів початкових шкіл) із питання наступності між дошкільним закладом і початковою школою.

31 травня 2016 р. завідувач ДНЗ №29 «Дивосвіт» Чаварга Ольга Юріївна ділилася досвідом роботи з питання «Навчання дошкільників української мови як державної в полікультурному середовищі» на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку: теорія і практика» у Міністерстві освіти і науки України.

Педагоги ДНЗ №29 «Дивосвіт» постійно підвищують фаховий рівень і педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, на курсах підвищення кваліфікації, відвідують методичні об'єднання, семінари, колективні перегляди занять, беруть участь у засіданнях педагогічної ради, відвідують консультації, які надає вихователь-методист Тулай О.Ю.

Вихователями напрацьовано та систематизовано матеріали із таких питань:

Бойків Р.В. – «Розвиток дрібної моторики як основа формування розумових і творчих здібностей дошкільників»;

Кондаш Л.Д. – «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології “Палички Кюїзенера”»;

Куштан Я.В. – «Ознайомлення дошкільників із рідним містом».

У ДНЗ №29 «Дивосвіт» проводиться робота з упровадження творчих напрацювань педагогів у практику роботи з дітьми, а саме:

упровадження ідей Софії Русової в практику роботи з дошкільниками через інноваційну освітню технологію – проектування (завідувач ДНЗ №29 «Дивосвіт» Чаварга Ольга Юріївна);

формування логіко-математичної компетентності дошкільників (вихователь-методист Тулай Олена Юріївна);

розвиток дрібної моторики рук дитини за методикою Марії Монтессорі (вихователь Поляк Інна Михайлівна);

трудове виховання як ранній прояв соціалізації дошкільника (вихователь Чирак Стефанія Михайлівна);

формування та розвиток творчих здібностей дітей засобами нетрадиційних технік зображувальної діяльності (вихователі Мелеганич Наталія Єгорівна, Яновчик Олена Василівна).

У 2015-2016 н.р. було проведено такі семінари:

Ділова гра «Форми роботи з батьками» (місток порозуміння між батьками та педагогами ДНЗ);

Розвиток мовленнєвої компетенції дитини дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти;

майстер-класи:

 • «Ляльковий театр на дерев’яних ложках»;
 • «Ліплення з глини»;
 • «Створення мультимедійної презентації».

Організовано і проведено такі виховні заходи:

тематичні тижні:

 • безпеки дорожнього руху – вересень 2015 р.;
 • рідного міста – жовтень 2015 р.;
 • протипожежної безпеки – грудень 2015 р.;
 • рідної мови – лютий 2016 р.;
 • творчості Т.Г.Шевченка – березень 2016 р.;
 • безпеки дітей – квітень 2016 р.;

святкові ранки:

 • День знань;
 • Золота осінь;
 • Покрова;
 • Ой хто, хто Миколая любить;
 • Новий рік;
 • Веснянки;
 • День Матері;
 • Випуск у школу;
 • День захисту дітей.

У навчальному закладі функціонує методичний кабінет, у якому зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, відеопрезентації систем роботи, найкращі зразки конспектів занять, портфоліо педагогів, зразки планування навчально-виховної роботи, конспекти свят, розваг, започатковано збір відеозанять, організовано виставку новинок методичної літератури.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ №29 «Дивосвіт» показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їхньої інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі побудовано на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога.

Велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі в ДНЗ №29 «Дивосвіт». Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні розваги, свята тощо. Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць у кожній віковій групі. Тематика їх досить різноманітна. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дає хороший загартовувальний ефект. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчально-виховних заходів з іншими видами розвивальної діяльності.

У ДНЗ №29 «Дивосвіт» протягом навчального року значна увага приділялася харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей у ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Організація харчування дітей у закладі здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1591 від 22.01.2004 р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкцією про організацію харчування дітей у ДНЗ», чинними санітарними нормами та правилами. У закладі установлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені особи, відповідальні за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до графіка проводилися планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Ведеться бракераж сирих продуктів та готової продукції. Відстежується суворе дотримання строків реалізації продуктів, які швидко псуються. На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, смакових якостей готових страв. Результати систематичного контролю якості страв з боку СЕС та внутрішнього контролю свідчать про задовільну роботу працівників харчоблоку. Натуральні норми харчування щодо основних продуктів (м'ясо, риба, масло, цукор, яйця) виконуються на 80–90%.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з уживанням свіжих овочів у літній та осінній періоди.

Усі продукти харчування приходять із супровідними документами. Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

За результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей та діти учасників АТО.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Систематично здійснюється огляд дітей лікарем-педіатром, про що свідчать записи у дитячих справах. Ведеться облік відвідування та захворюваності вихованців.

Для зниження захворюваності дошкільників колектив ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснює контроль за:

·        чітким дотриманням режиму дня;

·        дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

·        організацією фізичного виховання;

·        систематичним щепленням дітей;

·        проведенням загартовувальних процедур.

У ДНЗ №29 «Дивосвіт» вихователі всіх вікових груп проводять роботу з батьками відповідно до умов життя, складу сім’ї, психологічного клімату. Практикуються такі заходи:

·        дні відкритих дверей;

·        відкриті перегляди свят і розваг;

·        виставки дитячих робіт із відповідної тематики (щомісяця);

·        фотовиставки (1 раз на квартал);

·        інформаційний стенд (щомісяця);

·        підбір бібліотечки для батьків (щомісяця);

·        консультації, рекомендації, бесіди (групові й індивідуальні – за запитом);

·        батьківські збори (загальні – двічі на рік, групові – 3 рази на рік).

Основними напрямами роботи педагогів із батьками щодо виховання та розвитку дітей є:

·        удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров’я дошкільників та розвиток їхнього творчого потенціалу;

·        цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

·        співпраця у створені належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

·        залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі.

У ДНЗ №29 «Дивосвіт» системно працює батьківський комітет, обрання якого відбувається під час проведення загальних батьківських зборів. Батьківський комітет розглядає питання ефективного існування ДНЗ, допомагає як у здійсненні навчально-виховного процесу, так і у матеріально-технічному забезпеченні.

Завдяки активній діяльності дошкільного закладу та батьків матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилася. У ДНЗ №29 «Дивосвіт» наявні в достатній кількості білизна, рушники, гардини та інший м’який інвентар. На 2016 р. кошторисом передбачено 3 833 455 грн., з них на зарплату виділено 2 530 297 грн., на нарахування на заробітну плату – 918 498 грн., на продукти харчування – 384 470 грн., на оплату газопостачання – 64 грн., електропостачання – 121,28 грн., водопостачання – 4,70 грн.

За «Проектом покращення санітарних умов у дитсадках міста Ужгорода», реалізованим громадською організацією «Карпатське Агентство Прав Людини “Вестед”» у партнерстві з управлінням освіти Ужгородської міської ради за підтримки народу Японії, дошкільний навчальний заклад №29 «Дивосвіт» одержав обладнання для харчоблоку на суму 59 200 грн., а саме:

1) електром'ясорубку – 11 500 грн.;

2) електроплиту 4-конфорну – 8 500 грн.;

3) електрошафу жарову – 9 500 грн.;

4) електрокотел ємністю 60 л – 15 000 грн.;

5) електросковороду – 14 700 грн.

Програмою матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів м. Ужгорода виділено кошти на розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ №29 «Дивосвіт», а саме:

1) на м'який інвентар – 9 100 грн.;

2) на канцелярське приладдя – 5 600 грн.;

3) на господарське приладдя – 7 800 грн.;

4) на мийні засоби та засоби особистої гігієни – 10 600 грн.

Придбано:

1) м'який інвентар:

 • матраци (50 шт. по 82 грн.) – 4 100 грн.;
 • подушки (65 шт. по 43 грн.) – 2 795 грн.;

разом – 6 895 грн., залишок – 2 205 грн.;

2) канцелярське приладдя:

 • зошити (11 шт. по 11,40 грн.) – 125,40 грн.;
 • папір кольоровий (22 уп. по 6 грн.) – 132 грн.;
 • папір офісний А4 (11 уп. по 72 грн.) – 792 грн.;
 • фломастери (11 уп. по 18,60 грн.) – 204,60 грн.;
 • олівці (21 уп. по 18,90 грн.) – 396,90 грн.;
 • фарби акварельні (22 уп. по 7,45 грн.) – 163,90 грн.;
 • ручки (11 шт. по 1,89 грн.) – 20,79 грн.;
 • степлери (2 шт. по 14,40 грн.) – 28,80 грн.;
 • коректор (11 шт. по 13,92 грн.) – 153,12 грн.;
 • скотч (11 шт. по 3,12 грн.) – 34,32 грн.;
 • калькулятор – 106,50 грн.;

разом – 2 158,63 грн., залишок – 3 441,67 грн..;

3) господарське приладдя:

 • емалеві фарби, розчинники – 5 659 грн.;
 • посуд для харчоблоку – 1 144 грн.;
 • щітки для підлоги (12 шт. по 71 грн.) – 852 грн.;

разом – 7 655 грн., залишок – 145 грн.;

4) мийні засоби та засоби особистої гігієни:

 • засіб для миття посуду «Жу-Жу» (44 шт. по 14,30 грн.) – 629,20 грн.;
 • мило рідке «Бджілка» (44 шт. по 15,80 грн.) – 695,20 грн.;
 • мило дитяче «Шик» (250 шт. по 4 грн.) – 1 000 грн.;
 • мило господарське (180 шт. по 3,15 грн.) – 567 грн.;
 • пральний порошок (11 шт. по 41 грн.) – 451 грн.;
 • засіб для миття унітазів (11 шт. по 17,30 грн.) – 190,30 грн.;
 • порошок для чищення «Юка» (11 шт. по 10,80 грн.) – 118,80 грн.;
 • гель для чищення «Юка» (11 шт. по 16,45 грн.) – 180,5 грн.;
 • гель для чищення «Сарма» (11 шт. по 25,50 грн.) – 280,50 грн.;
 • засіб для чищення вікон (11 шт. по 16 грн.) – 176 грн.;
 • відбілювач «Білизна» (11 шт. по 4,30 грн.) – 47,30 грн.;
 • туалетний папір (255 шт. по 1,60 грн.) – 408 грн.;

разом – 5 127,05 грн., залишок – 5 472,95 грн.

За участі батьків були проведені поточні ремонти у групах «Ластівка», «Дзвіночок» і «Ромашка». Протягом 2015-2016 н.р. мийні та дезінфекційні засоби забезпечували батьки. Голови батьківських комітетів груп регулярно звітували перед батьками про зібрані кошти і придбані товари. Працівники ДНЗ №29 «Дивосвіт» висловлюють глибоку подяку батькам за надану допомогу.

 

Категорія: Матеріально-технічне забезпечення закладу | Додав: Дивосвіт (26.08.2016)
Переглядів: 748 | Рейтинг: 5.0/11
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Корисні ресурсиПошук

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 392

Статистика